Åksjuka

På den här sajten har vi samlat information som rör åksjuka. Du kan bland annat läsa mer om vanliga symtom som kan uppstå vid åksjuka, få tips och råd kring hur åksjuka kan förebyggas samt hur man bäst behandlar åksjuka.

Varför blir man åksjuk?
Anledningen till att vi blir åk- och sjösjuka har med balansen att göra. Balansen skapas när hjärnan kopplar samman tidigare minnesbilder med befintliga. Det blir då som en slags referensram som gör att kroppen kan vara stadig och stabil. Kurviga vägar och sjögång kan däremot göra att dessa intryck rubbas, något som leder till att åk-och sjösjuka kan uppstå. Minnesbilden av balansen stämmer helt enkelt inte överens med referensbilden och då kan din kropp reagera negativt. Hur mycket man besväras är individuellt.

Åk- och sjösjuka kan uppstå hos både barn som vuxna, även om det tenderar att förekomma mer när vi är yngre. Att vara åksjuk är ingenting ovanligt, men kan kännas obehagligt för den som drabbas. Som tur är går det att lindra besvären med Postafen, som är ett receptfritt läkemedel mot olika typer av rörelsesjuka (bil-, buss-, flyg- och sjösjuka). Postafen är tabletter som tas före avresa och kan användas av vuxna, ungdomar och barn över 6 år. Läs mer om Postafen och hur det används här >>