Blir du ofta åksjuk eller sjösjuk?

Ett annat ord för åksjuka och sjösjuka är rörelsesjuka, ett ord du kan stöta på till exempel inom vården. Visste du att åksjuka och sjösjuka beror på samma sak nämligen att hjärnan blir förvirrad?

Både åksjuka och sjösjuka beror på att det blir en konflikt i hjärnan när dina synintryck krockar med vad du känner eller upplever. Hjärnan får helt enkelt svårt att tolka signalerna om du upplever gungande, krängande eller häftiga rörelser via balansorganet i örat, samtidigt som dina signaler från ögonen säger något annat.

En del av oss är mer känsliga för rörelseförändringar och blir lättare åksjuka eller sjösjuka än andra. Allra vanligast är åksjuka hos barn mellan två och tio år. De flesta får minskade besvär när de blir äldre. Här kan du läsa mer om hur du kan förebygga åksjuka, vad du kan tänka på inför resan och mycket annat.

Symtom på åksjuka och sjösjuka

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Yrsel
 • Aptitlöshet
 • Kallsvettning
 • Blekhet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Förvirring
 • Dåsighet
 • Huvudvärk
 • Trötthet

Barn och åksjuka

tips för en bättre resa tillsammans

Köp Postafen här